Начало > Продукти > Плесен > Препокриване на плесен

Производител на формовъчна машина

    Съвместимостта на ТРЕ и твърдите гумени структурни части трябва да бъде съчетана, молекулната разтворимост е близка и съвместимостта на молекулите е по-добра; При проектирането е необходимо да се избягват остри ъгли, за да се гарантира, че TPE е в добър контакт с твърдите гумени части и ще подобри ...