Начало > Продукти > Плесен > Препокриване на плесен

Пресоване на медицинските части

    Изглаждане: Два вида пластмасови материали не са непременно формовани чрез инжектиране на една и съща машина за леене под налягане и са формовани на две части; след изваждането на продукта от набор от форми; тя се поставя в друг комплект от форми за второ инжектиране. Ето защо, като цяло, това формоване ...