Начало > Продукти > Плесен > Метални инжектиране на метали

Метални инжектиране на формовъчни части

    Технологията за впръскване на метални прахообразни материали е мултидисциплинарен и кръстосан продукт на пластична технология за полиране, полимерна химия, технология на праховата металургия и наука за метални материали. Тя може да формова инжекционни заготовки и бързо да произвежда висока плътност и висока точност чрез синтероване. В ...