Начало > Продукти > Плесен > Метални инжектиране на метали

Метални инжектиране на формоване MIM

    MIM е съкращение на Metal Injection Molding. MIM е метод на формоване, при който пластична смес от метален прах и неговото свързващо вещество се инжектира в матрицата. Първо, сместа се смесва със свързващото вещество и след това се пелетизира пелетата за леене под налягане. Като технология за създаване на почти чиста мрежа ...